Община Свищов е входирала 28 проектни предложения за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

От началото на 2023 година Община Свищов е входирала 28 проектни предложения за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Към програмата има изключителен интерес от страна на гражданите и всички сдружения, кандидатствали за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са получили своевременно от Община Свищов пълно съдействие при администриране на дейностите, като е проявявена максимална ангажираност.

Към този момент, по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, чрез Община Свищов са подадени за одобрение проектните предложения на 28 сдружения на собствениците, които обхващат 1516 домакинства, живущи съответно в 17 панелни и 11 тухлени жилищни сгради. С реализирането на проектите, пряк ефект от санирането ще усетят близо 4500 жители, които ще се радват на обновения външен вид на своите сгради и значително намаляване на разходите за отопление през зимата и за охлаждане през летните месеци.

Общата стойност на подадените проекти е в размер на 36 766 431,75 лв.

Първият етап на процедурата предвижда безвъзмездна финансова помощ да е в размер на 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции ще продължи до 31.05.2023 г.

Съвместната дейност на Община Свищов и сдруженията на собствениците в тази посока продължава, като общата цел е максимален брой сдружения да получат финансиране и жителите на Свищов да подобрят значително качеството си на живот, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност на своите домове.