Най-голямото предприятие в района и най-голям производител на целулоза на Балканския полуостров преустанови работа за неопределено време. Това съобщи за Актуално Свищов инж. Михаил Колчев, изпълнителен директор на „Свилоза“.
Решението е поради лоши конюнктурни условия на пазара. Пониженото търсене на целулоза на основните пазари е едно от тях. Съчетани с високите цени на основната суровина в производството – дървесината и ниската цена на произведената целулоза са другите причини, коментира инж. Колчев.
Спирането няма да е за кратко, но изпълнителният директор не се нае да прогнозира кога ще започне работа предприятието отново.
В момента заетите в производството ползват платения си годишен отпуск.