СУ „Димитър Благоев“ е номинирано за „Училище на годината“ в годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, научи Актуално Свищов.
Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България имат за цел да оценят, насърчат и отбележат върховите постижения в образователния сектор в България. Наградните категории очертават ключовите области, които оказват влияние върху представянето на учениците и позволяват на работещите в системата на образованието да получат заслужено признание за постигнатото в различните аспекти на тяхната работа.
Кандидатите, достигнали финалната фаза на конкурса, ще станат известни на цялата общност, а победителите ще спечелят освен признание в национален мащаб и ценния трофей, който най-успешните участници ще отнесат със себе си след церемонията по награждаването.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.