В СУ „Цветан Радославов“ се проведе заключителна изява на участниците в проект по Еразъм+, съобщиха за Актуално Свищов от гимназията.

В рамките на проекта бяха проведени две мобилности в гр. Анталия, Турция – в периода 02-07.09.2023 г. за 8 учители и в периода 02-10.10.2023 г. за 15 ученици и 3 учители за обучения на тема „Използване на конструктивисткия образователен подход в учебните процеси“. Наталия Станкова – координатор на проекта, припомни неговите цели, а именно участниците да придобият знания за методи и техники, използвани в структурирания образователен подход, който поставя ученика в центъра на учебната среда, процесите на образование и обучение до степен на компетентност на учителя. Участниците споделиха своите впечатления, работни и забавни моменти в презентации, които представиха пред останалите колеги и ученици. Мнението на всички ползватели на проекта е, че той е допринесъл за положителни промени във възприятието им за учене, до засилване на когнитивните и комуникационните умения, до повишаване на чуждоезиковата компетентност и мотивацията за преподаване и учене. Похвала за любознателността, отговорността и амбициозността на учители и ученици бе получена и от партньора CEKDEV International Education.

Събитието завърши с благодарности към всички участници в проекта за положените общи усилия, за осъществените мечти и планове, за възможността младите хора и техните учители да се изявят чрез подкрепата на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.