Средно училище „Цветан Радославов“ е партньор по проект „Променяме се с климата“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 190340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Това съобщи за Актуално Свищов Мариана Маркова, директор на гимназията. Начинанието се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава.
Партньори по проекта са 7 училища от страната (от Белица, Берковица, Бургас, с. Веселиново, Ямболско, Разград и София), екологично сдружение „За Земята“, сдружение „Институт за прогресивно образование“ и норвежката организация „Приятели на Земята“,
която е една от най-старите и големи организации, които работят по проблемите на околната среда. Българските организации – „За Земята“ и Институт за прогресивно образование – имат дългогодишен опит в образованието и са утвърдени партньори по проекти в сферата на околната среда и повишаване на компетностите на училищата за въвеждане на иновативни образователни подходи и форми за обучение на учениците.
Всички ние се обединихме около идеята за това, да включим темите, свързани с промените в климата и тяхното влияние върху хората, местните общност.
Въвеждаща среща ще се проведе на 18 март 2022 г. Всички дейности ще продължат до пролетта на 2023 година.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.