СУ „Цветан Радославов“ е домакин на информационна среща „Променяме се с климата“, това съобщи за Актуално Свищов Мариана Маркова, директор на гимназията. Форумът е по едноименния проект и се реализира по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.
Срещата ще се проведе на 2 декември от 14 часа в Актовата зала на училището. Сред участниците са директорът Мариана Маркова, Мариана Банчева, ръководител на проекта, Климент Минджов от Институт за прогресивно образование.
В рамките на форума ще се проведе онлайн образователен портал с материали, свързани с промените в климата. Освен това ще се направи планиране на регионална кампания, целяща повишаване на осведомеността, иницииране на мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.