В зала 1 на община Свищов специални гости бяха студенти завършващи специалност „Стопанско управление“ към катедра „Мениджмънт“ на СА „Д. А. Ценов“, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Поводът за срещата бе 55-годишният юбилей, който катедрата отбелязва тази година. Гостуването на младите хора беше по покана на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев и д-р Станислава Стоянова, която освен заместник-кмет е и част от екипа на катедрата, подготвящ кадри в сферата на администрацията и управлението.
Срещата в зала 1 се проведе непосредствено след успешното приключване на държавния изпит на студентите и бе замислена като своеобразен мост на приемственост между теорията и практиката. Градоначалникът, който също има завършена специалност „Стопанско управление“ приветства бъдещите експерти за техния избор на образование и поговори с тях за отговорностите и предизвикателствата при реализацията им в административната и управленска дейност. Срещата премина в приятелски и непринудени разговори, в които бяха засегнати темите за лидерството, управлението на екипи и ключовата роля на ръководителя за ефективността на взаимодействието между институциите.
Ръководителят на катедрата доц. д-р Ирена Емилова благодари на ръководството на Община Свищов за оказаното внимание и сътрудничество през годините, като поднесе благодарствено писмо на кмета Генчев, в което се казва: „Изразеното от Вас уважение към преподавателския състав, студентите и докторантите към катедра „Мениджмънт“ имат съществен принос в развитието на управленската наука и в създаването на нови управленски парадигми. Искрено вярваме, че активното ни партньорство и съвместна ангажираност в сферата на администрацията и управлението ще продължат и в бъдеще….“
Катедра „Мениджмънт“ е първата управленска катедра в страната, която може да се похвали с хиляди възпитаници, успешно реализирани като ръководни кадри в публичния и частен сектор. С годините тя се утвърждава като една от предпочитаните катедри, която обучава бакалаври в специалност „Стопанско управление“, магистри по „Бизнесадминистрация“, „Управление на човешките ресурси“ и „Фирмен мениджмънт и контролинг“, както и докторанти.