В СА „Д. А. Ценов“ се проведе редовна сесия за защити на дипломни работи и държавни изпити за ОКС „Магистър“, пише официалния сайт на факултет Финанси при Висшето училище. Сред явилите се на защита бяха и възпитаниците на катедра „Финанси и кредит“, магистърска програма „Финансов мениджмънт“ на английски и български език, магистърска програма „Банков мениджмънт“, магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт“ и магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор“.

В държавните изпитни комисии активно участие взеха преподавателите проф. д-р Стоян Проданов, проф. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Стефан Симеонов, проф. д-р Теодора Димитрова, доц. д-р Александър Ганчев, доц. д-р Марин Маринов, доц. д-р Людмил Кръстев, гл. ас. д-р Петко Ангелов и др.

С високото си качество и дълбочина на изследванията се отличиха представените на английски език изследвания на магистри от Нигерия, Руската федерация и Йордания, както следва:
Бобимур Тайво Акинтунде (Нигерия) – Evaluation of the Financial Effectiveness of TUI in the Process of Vertical Integration through Dynamic Capabilities;
Руслан Косточка (Руска федерация) – Cash flow and liquidity analysis in the companies from IT sector;
Мохамад Омар Абдел Азис Арайкат (Йордания) – The Impact of Geopolitical Risk and Lira deflation on Investment Decisions in Turkey;
Ксения Герасимова (Руска федерация) – National models of higher education funding- problems, solutions, perspectives.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.