Студентите на Висшето училище по телекомуникации и пощи са готови на протест заради готвеното сливане на университети. „Ако не бъдем чути, ще обявим незабавни стачни действия. Ние, студентите, не приемаме идеята на професор Николай Денков за сливане на висшите училища по механичен начин!“, казват в отворено писмо от Студентския съвет на ВУТП, визирайки един от посочените от просветния министър примери за обединение – за Софийски университет по технологии, в който да се влеят МГУ, ХТМУ, Лесотехническия у-т, ВУТП и Висшето транспортно училище, пише вестник „Сега“. Писмото им е изпратено до редица институции у нас – президент, премиер, шеф на НС, депутати, Омбудсман, комисар по иновации в ЕС и др.
„Информацията за планувано обединение и преструктуриране на държавни висши училища ние, членовете на Студентски съвет при ВУТП, като представители на обучаваните студенти, приемаме като заплаха към идентичността и автономията на висшето ни училище. Към предложенията на проф. Денков бихме могли да имаме толерантно отношение, ако не беше несъмнено манипулативния и подмолен начин, по който техния път се трасира в българското общество и се заблуждава системно неговото мнение“, се казва в писмото на студентите. Според тях с готвеното обединение няма да се повиши качеството на образованието, а напротив – ще се отрази негативно и ще се разпилеят натрупаните за над 140 години познания, компетенции и практически опит. „Подобна планирана мега институция между висши училища не би могла да е гарант за необходимите компетенции, внимание и ресурс за всяка от специалностите, преподавани във висшето ни училище“, казват те.
Председателят на Съвета Иван Филев разказа пред „Сега“, че са имали дълга среща с министъра, на която обаче той не е представил доводи защо това обединение е за доброто на висшето образование. „Разговорът се въртеше около това, че ние ще бъдем манипулирани от своите ректори, както и че трябва да вярваме на него. В хода на този разговор в нас се формират въпроси, чиито отговори бихме искали да получим от проф. Денков, а те са: Как е взето решението да се „предложи“ окрупняване, като става безпощадно ясно, че анализът за това тепърва ще бъде правен и то от неназовани външни експерти? Кои ще са тези експерти? Наши или чуждестранни ще са те? Какви ще са техните политически, финансови и други зависимости от едно или друго политическо или научно лоби?“, питат студентите в писмото си.
Те изтъкват изказвания на акад. Денков, че плановете и действията му са в пълен синхрон с приетата от НС Стратегия за развитие на висшето образование. „В експресен порядък, използвайки предизборната ситуация в страната и насочеността на общественото внимание там, МОН определи апокрифно предрешените победители в конкурса за научноизследователски университети, въпреки че цитираният стратегически документ изисква първо да се определят научноизследователските професионални направления, а едва след това да се определят научноизследователските университети“, отправят те обвинения към него. Въпросните изследователски университети бяха определени през юли, по време на служебния кабинет, и то броени дни, след като МС одобри методика за определяне на изследователски висши училища. С такъв статут в момента са 7 вуза – СУ, Медицинските университети в София, Варна и Пловдив, ТУ-София, ХТМУ и Пловдивският у-т.
Студентите припомнят, че са изискали създаването на обещаната от държавата „втора писта“ за развитие и финансиране на професионалните висши училища, чието обособяване е законово предвидено. „Закъснението на това действие уврежда безвъзвратно интересите именно на предвидените за „окрупняван“ жертви на реформата му. Всичко това доказва, че тук не се прави академично обсъждане, в което чрез диалог да се извлече най-ефективното решение, а се легитимира предварително начертан план, имащ своите корени в дейността на чужди структури, фондации, проектни научни лобита. Този план си има автори и е известен в българското общество като планът „Люк Соте“ и е време това да се каже открито на академичната общност в България. Той е концентриран изцяло върху интересите на европейската проектна научна общност и пренебрегва напълно спецификите на българския преподавателски и образователен процес“, заключават студентите. Те припомнят и позицията на Европейската асоциация на професионалните висши училища – EURASHE, която вече предупреди за бъдещи негативи от евентуалното обединение на висшите училища в България.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.