Снимаме в едно село подготовката за Великден. Участват самодейци, деца…

Интервюирам една жизнена самодейка, над 80-годишна, за традициите и смисъла на празника и тя: „през Страшната седмица…“. Поправяме я да повтори „през Страстната седмица“, опитва и не успява, така няколко пъти и накрая смутена признава: „Ами бабите тука така казват: „Страшната седмица“.

Аз я окуражавам: “ Ти си млада още, какво ги слушаш бабичките, кажи „Страстната седмица!“. Ми трудно й се получи…

Сетне се размислих за мъдростта на старите хора по селата ни – сигурно са били прави и грешката им е вярна!
Ана МИНЕВА

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.