Много често определят Свищов за града на‭ ‬100-те първи неща.‭ ‬Повечето хора обаче без затруднение могат да споменат само пет-шест от тях без затруднение.‭ ‬Съвместно с директора на Исторически музей‭ ‬– Свищов Ивелина Иванова и уредникът Анатолия Тодорова ще разкажем за по-неизвестните първи неща в града,‭ ‬които обаче са ярка‭ ‬диря в историята на Свищов и България.
През‭ ‬1919‭ ‬година‭ ‬в града ни‭ ‬се създава‭ ‬първата‭ ‬трудово-производителна кооперация,‭ ‬като нейни основатели са риболовци.‭ ‬По тази причина я кръщават‭ “‬Моруна‭”‬.‭ ‬Едни от първите основатели са Петър Лунгов‭ ‬– неин пръв председател,‭ ‬Коста Стоянов,‭ ‬Прокопи Атанасов,‭ ‬Киро янков и още‭ ‬30‭ ‬бедни‭ ‬свищовски‭ ‬рибари.
Нейната първоначална цел е била да снабдява членовете си с бланк,‭ ‬памуци-прежда за приготвяне на мрежи и да търгува с риба,‭ ‬както и да защитава интересите на своите членове.‭ ‬Благодарение на всичко това за кратко време тя успява да се наложи и с това става една от най-крупните стопански единици в Свищов и още повече,‭ ‬че е била първата по рода си в страната.‭ ‬Риболовците стопанисвали районите на Бескутското и Свищовското блато,‭ ‬като през‭ ‬1922‭ ‬г.‭ ‬получават и нотариален акт.‭ ‬За успешното начинание говори и факта,‭ ‬че близо десет години след основаването си,‭ ‬в кооперацията членуват‭ ‬400‭ ‬риболовци.‭ ‬Според действащия тогава Закон за рибарството сдружението е можело да получава финансова помощ от държавата,‭ ‬като няма данни за такава.‭ ‬В същото време кооперацията е заделяла по‭ ‬10%‭ ‬от годишната си печалба за подържане районите на блатата.‭ ‬За добрите резултати на сдружението говори и фактът,‭ ‬че със собствени средства риболовците успяват да купят и доставят първият в страната хладилен вагон,‭ ‬който оказва голяма помощ в дейността на кооперацията.
Рибарската кооперация просъществува до‭ ‬1947‭ ‬г.,‭ ‬когато било създадено Управлението на‭ “‬Държавен риболов‭”‬.‭ ‬Втора риболовна кооперация била създадена през‭ ‬1921‭ ‬г.‭ ‬под наименованието‭ “‬Рибарска Трудово-производителна кооперация‭ “‬Дойранско езеро‭”‬.‭ ‬И нейните учредители били около‭ ‬30‭ ‬души риболовци,‭ ‬предимно от македонския край,‭ ‬което е било повод и кооперацията им да получи съответното име.‭ ‬И тя като своя събрат развивала много добра дейност до образуването на‭ ‬рибното управление.
Снимка: Фонд Исторически музей – Свищов

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.