В броя на в-к „24 часа“ от сряда на 25 октомври 2023 год. Стефан Проданов даде поредно програмно интервю за своите основни цели, намерения и проекти като кмет на община Свищов. Съобщиха от Предизборния щаб на Местна коалиция ПП-ДБ, СДС, ВМРО-БНД и Ние идваме с номер 68 в интегралната бюлетина за избор на кмет на община Свищов, общински съветници и кметове на кметства.

От редакцията на вестника извеждат като основни акценти:
„Ще възстановим доверието на гражданите, ще работим за прозрачност и ефективност в управлението, казва кандидатът за кмет на община Свищов, който е с №68 в бюлетината
Той предлага 4-годишен план за подобряване на обществената инфраструктура в община Свищов.“

По-долу е представен целия текст на интервюто на кандидата на народната коалиция ПП-ДБ, СДС, ВМРО-БНД, Ние идваме пред националната медия:

– Г-н Проданов, кои, според Вас, са основните проблеми за решаване, стоящи пред Свищов и населените места от общината?
– Ще е трудно да съм изчерпателен, но проблем на проблемите за община Свищов е демографската криза. Ситуацията е безпрецедентна за страната и изисква вниманието не само на местните власти, но и на правителството. Този проблем е свързан и с липсата на инвестиции и нови работни места, с чувството за безперспективност. Наблюдава се нарастваща транспортна изолираност на общината – общественият транспорт е оскъден и е трудно да се придвижвате от и до Свищов.
А 15-те села от общината са още по-изолирани, половината от тях преживяват и тежка водна криза. Опасно ниско е нивото на пътна безопасност. Остър и нерешен е проблемът с уличните кучета, поради липсата на приют, а през лятото – нашествието от комари, което тероризира свищовлии и всички живеещи по Дунава. Липсата на прозрачност и ефективност в административното управление също руши доверието в местното самоуправление.

– А кои са първите три задачи, които ще си поставите като кмет?
– За да се възстанови доверието между администрацията и гражданите, предлагам подход на отворените врати за общуване с гражданите – провеждане на обществени обсъждания, срещи с гражданското общество и предприемачите, както и въвеждане на платформи за онлайн обратна връзка. Това ще помогне за разбирателството между администрацията и гражданите и ще гарантира, че действията на кмета отговарят на реалните нужди на обществото. Тук включвам и изграждането на добри работни отношения с новоизбрания общински съвет.
На следващо място, приемане на 4-годишен план за подобряване на обществената инфраструктура. На база на споменатите проблеми с водоснабдяването и състоянието на транспортната свързаност, трябва да се начертае план за обновяване и модернизация. Това не само ще подобри качеството на живот на свищовлии, но и ще направи общината по-привлекателна за инвеститори.
На трето място, създаване на обществен съвет по демографските въпроси. Тъй като демографският проблем е ключов за общината, планът за развитие на общината трябва да е подчинен на решаването на проблема, адресирайки всичките му проявления – стимулиране на местната икономика, привличане на млади семейства и поощряване на раждаемостта, активна кампания, която да разкрие възможностите в община Свищов.

– По време на кампанията Ви за кмет на Свищов казахте, че може да инициирате местен референдум за преминаването на Общината от Великотърновска област към Плевенска или Русенска. Какви са аргументите Ви?
– Срещнах се със стотици съграждани в града и селата по време на кампанията. Липсата на отношение към проблемите на Свищов от областта не е от вчера. Отдалечеността от областния център оскъпява административните услуги, общественият транспорт е все по-нарядко. Излиза, че на свищовски гръб и сто тояги са малко. Очевидно е, че в търновската агломерацията Свищов не присъства дори виртуално, не получава подкрепата, каквато имат общините около Велико Търново – Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Полски Тръмбеш, Павликени. Много по-добри и безпрепятствени са връзките със съседни дунавски области.
Непопулярно и злополучно беше премахването на общинското ВиК, а влизането в областната асоциация донесе единствено двукратното увеличение на цената на водата. Нуждаем се от по-добра инфраструктура, от инвестиции, улеснения в административното обслужване, от подкрепа за туризма. Референдумът е краен вариант и аз вярвам, че с диалог ще намерим необходимата подкрепа в рамките на областта.

– Работата Ви като университетски преподавател е свързана с ежедневното общуване с млади хора. Какво ги вълнува най-много, какви са нагласите им за бъдещето им след като завършат висшето си образование?
– Ежедневните притеснения на младите са свързани с работата и кариерата след дипломирането – заплащането на младите специалисти, тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. За съжаление често поглеждат към други страни от ЕС в желание да намерят по-добри условия за живот. Обичайно се дискутират неравенството, корупцията, високите цени на жилищата. В свободното време теми са спортът, технологиите, поп-културата.

– Стопанската академия в Свищов е уважавано и предпочитано висше училище. Има ли взаимодействие между науката и управлението на Общината?
– Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ е ковачница на икономически кадри с дълголетна история и традиции. Възпитаниците на академията са навсякъде в България, много от тях са на ключови позиции в обществения и стопанския живот. Има много резерви за подобряване на взаимодействието между науката и общината, за използване на научния потенциал на колегите ми. Лично се ангажирам да включа в местното самоуправление много по-широк кръг академични преподаватели посредством участие в комисии, обществени съвети, консултативни звена.

– Като доктор по икономика къде виждате потенциала за развитие на Община Свищов?
– Има неизползван потенциал за развитие в експлоатирането на стратегическото местоположение на Свищов на река Дунав – транспортни проекти, логистични зони, мост. Има нужда от подобряване на културната и туристическата инфраструктура – многофункционална зала, нов музей, инвестиции в образователните институции. Подобряване на управлението чрез повече интелигентни решения, електронни услуги, концепцията „Smart city” – умен град. Сътрудничеството със съседните общини е неизползван потенциал, а то създава стимули за растеж и насърчава регионалното развитие.

– В последните дни от кампанията какво е Вашето обръщение към съгражданите Ви?
– За мен каузата „Свищов“ е най-важна! Убеден съм, че има реални възможности за промяна към по-добро, ако сме заедно! Вярвам в разумния избор на гражданите на община Свищов.
Затова, на предстоящия местен вот гласувайте с №68 в интегралните бюлетини за кмет на община Свищов, за общински съветници и за кметове на населени места!

Купуването и продаването на гласове е престъпление

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.