Днес се проведе встъпителна пресконференция по проект „Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ „Васил Левски“, на ул. „Плевенско шосе“ №5 в град Свищов“. Инвестицията се реализира съгласно договор № BG-RRP-1.007-0001-С01 по Националния план за възстановяване и устойчивост и е на общата стойност в размер на 1 997 420,00 лева с включен ДДС.

Събитието стартира с емоционален поздрав към участниците от децата на ДГ „Васил Левски“, които с жизнерадостна песен и стихове изразиха обичта си към детската градина.

Ръководителят на проекта Анелия Димитрова благодари на децата за атмосферата, която създадоха със своите изпълнения и предостави думата за приветствие на кмета на Общината Генчо Генчев. В обръщението си към присъстващите директори, педагози, специалисти, граждани и гости той подчерта, че усилията, които полага ръководството на Общината за подготовка и реализиране на проекти за модернизация на образователната среда, са в отговор на усилията и работата на учителите с децата на общината. Поставената цел през последните години е да се създадат еднакво добри условия във всички образователни институции за всички деца и ученици.

Антония Матова, директор на ДГ „Васил Левски“, предаде благодарността на учителите, родителите и децата за положените усилия за превръщане на дългогодишната им мечта в реалност. Към представителя на фирмата изпълнител, Деян Петков, се обърна с увереност, че те ще положат усилия да създадат прекрасна, здравословна и функционална среда за децата.

Ръководителят на проекта сподели пред участниците удовлетворението от факта, че именно община Свищов е с първия в страната, одобрен и финансиран проект по процедурата „Модернизация на образователна среда”.

Димитрова представи в резюме основната цел, планираните дейностите, очакваните резултати и екипа на проекта.

В последвалата презентация, представена от Маргарита Перникова, основен акцент беше поставен върху планираните за реализиране дейности и мерки насочени към осигуряване на благоприятна, иновативна и модерна, енергийно ефективна и функционална образователна среда в сградата на филиала на ДГ „Васил Левски“. Срокът за тяхното изпълнение е 26 месеца. През този период ще се извършат строително-монтажни работи по одобрен работен проект. Планираното топлинно изолиране на покрив и стени, подмяната на горивната база и преминаване от отопление на нафта на електрическа енергия. Въвеждането на система за сградна автоматизация и управление (ССАУ) за улеснено и контролирано енергопотребление. Монтирането на индивидуални рекуператори ще осигури нормативно изискуемите количества обработен пресен въздух. Ще бъде изградена инсталации за загряване на вода от слънчева енергия. Предвижда се монтиране тривалентни бойлери захранвани от соларни панели и термопомпа. Ще бъдат осигурени и нови енергоспестяващи осветители. Амортизираните кухненски съоръжения ще бъдат заменени с нови, които са от най-висок клас енергоефективност. Закупуването на комбинирани уреди, работещи на газ и електрическа енергия, ще допринесе за намаляване на замърсяването на въздуха и подобряване състоянието на околната среда.

В резултат ще бъде повишена енергийната ефективност на сградата, която от клас „Д“ ще достигне клас „А“ на енергопотребление. Това ще подобри и гарантира здравословни, качествени условия за възпитание и грижи за децата и за работа на персонала, съответстващи с европейските изисквания. Ще се намалят енергийните разходите на образователната институция. Ще бъде осигурена сигурна, съвременна и достъпна архитектурна среда.

Проектът пряко ще допринесе за модернизацията на образователната среда чрез подмяна на морално остарялото оборудване с изцяло ново, което да е в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Планирани са доставка и монтаж на масички, столчета, гардероби, креватчета, спално бельо, оборудване и обзавеждане, компютърна и периферна техника. Ще се създадат условия за утвърждаване на интерактивни методи на обучение, което ще доведе до пълната му модернизация и предлагане на съвременна образователна услуга.

След приключване на информационното събитие в двора на филиал на ДГ „Васил Левски“, на ул. „Плевенско шосе“ №5 се проведе официална церемония първа копка, с която стартираха предвидените строителните дейности, които се изпълняват от „Ноел инженеринг“ ЕООД.