В Залата на Народно читалище „Съзнателност – 1899“ село Овча могила бе проведена встъпителна пресконференция и официална церемония „първа копка“, с която стартират дейностите по проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Свищов“ по Национален план за възстановяване и устойчивост. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

В присъствието на кмета на общината Генчо Генчев, представител на фирмата изпълнител „Осъм Инженеринг“ АД, кметове на кметства, читалищни настоятелства, общинската администрация и граждани, бе представена основната цел на проекта, планираните дейности, обектите на интервенция, екипа и очакваните резултати от неговото изпълнение, след което официално бе дадено началото на строителните дейности.

Проектът предвижда подобряване на съществуващата материална база на две от читалищата на територията на община Свищов – НЧ „Съзнателност-1899“ село Овча могила и НЧ „Развитие-1891“ село Козловец, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност.

С ремонта на сградите ще се даде възможност за разрастване и разширяване на дейностите, осигуряване на устойчивост на предлаганите продукти и услуги, по-добри битови условия за работа и не на последно място – ще бъде осигурен достъп до тях за хората в неравностойно положение.

Изпълнението на заложените дейности ще допринесе за повишаване привлекателността на читалищата и културните изяви сред младите хора, което ще увеличи посещаемостта на представленията и увеличаване на броя на желаещите да се включат в формираните състави, клубове и групи.

Проектното предложение е на обща стойност 2 114 369,43 лв., от които безвъзмездна финансова подкрепа по ПВУ: 2 005 142,11 лева и собствено съфинансиране в размер на 109 227,32 лв., а планираната продължителност на проекта е в рамките на 24 месеца.