Старият Свищов – снимки пазени във фонда на Исторически музей – Свищов.