Министърът на младежта и спорта Радостин Василев за пореден път зае явна позиция срещу ръководството на Българския футболен съюз с президент Борислав Михайлов и в подкрепа на опозиционера Димитър Бербатов. Този път министърът директно заплаши централата с отнемане на спортния ѝ лиценз, ако в срок от месец и половина не представи пълен набор от документи, потърждаващ правото ѝ да извършва дейност по Закона за физическото възпитание и спорт (ЗФВС), пише вестник „Сега“.
По нареждане на Василев, до 25 май 2022 г. от БФС трябва да изпратят в ММС отчет за изпълнение на своята 4-годишна програма, финансов отчет за предходната година и приет бюджет за текущата година. Именно последното може да се окаже огромен препъникамък и формалната причина БФС да бъде лишен от лиценз.
Според устава на БФС – и както повелява Законът за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), бюджетът на футболния съюз трябва да бъде приет от Общото събрание на сдружението – в случая неговия Конгрес. От футболния съюз направиха опит да свикат своя върховен орган на 20 май, но бяха възпрепятствани от члена на легитимния изпълнителен комитет Петър Величков, който понастоящем е дясната ръка на Бербатов в битката му да вземе властта в българския футбол.
Бизнесменът твърди, че не е получил официална покана да присъства на заседанието на изпълкома на 23 март, когато беше взето решението за насрочване на конгрес. Това стана и причина Агенцията по вписвания да отхвърли искането за свикване на форума на 20 май 2022 г., като на този етап не е известно БФС да е предприел нови стъпки за провеждането му.
Междувременно самият Величков беше избран и в алтернативния изпълком на БФС, сформиран по време на абсурден конгрес на 18 март, проведен с участието на едва 76 клуба (едва 11% от общия брой членове). На това събрание Борислав Михайлов беше освободен от президентския пост и на негово място единодушно беше избран Димитър Бербатов. Случайно или не, преди началото на въпросния форум в НДК се появи лично спортният министър Радостин Василев.
Вписването на решенията от този конгрес е блокирано в съда заради жалби от членове на все още действащия изпълком.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.