Търговската гимназия ме възхити с външния си вид, вътрешното си разпределение и богата украса от оригинални орнаменти /…/ Учител бях в Свищов десет години, но ако трябва да се броят дните, живял съм в него две години. Тогава беше война – повечето време бях на фронта /…/”
Владимир Димитров – Майстора
/В: 75 години огнише на икономическото образование. Юбилеен сборник. 1884-1959, Свищов, 1960, с.146
В: Николава Юлия (2018) „Достойно есть” /Свищов през ХIХ век до първото десетилетие на ХХ век/, 2018, трето издание.

 

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.