Три училища в Свищов ще се радват на обновена спортна инфраструктура по програма на МОН. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Министерството на образованието и науката одобри за финансиране три проекта на община Свищов по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

Проектите са изготвени съвместно между Общината и ръководствата на образователните институции в града и са на обща стойност 786 500 лева.

В списъка на одобрените училища по Модули 1 и 2 – Етап 1, за безвъзмездно финансиране по програмата е Средно училище „Цветан Радославов“, на което предстои основен ремонт на физкултурен салон, който ще възлиза на стойност 491 500 лв.

В списъка на одобрените за финансиране училища по модул 3 „изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ от Програмата са включени: Средно училище „Димитър Благоев“, на което предстои изграждане на нова спортна площадка за 200 000 лева. Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, на която ще бъде извършен основен ремонт на съществуваща спортна площадка, с безвъзмездно финансиране в размер на 95 000 лева.

С обновяването на спортната инфраструктура в трите свищовски училища, ще бъде осигурена качествена, безопасна и здравословна среда за спорт и забавления на всичките 1355 ученици, посещаващи трите образователни институции.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.