Спецкомисия при местния парламент ще умува в най-кратки срокове промени в правилника за дейността на Общинския съвет край Дунав, научи Актуално Свищов.

Предложението е от председателя на градския парламент и предстои неговото разглеждане в близки дни. Целта на комисията е изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация.

Предлага се комисари да бъдат Кристиян Кирилов, Мариана Маркова, Ивелин Петров, Гален Бернардов и Денис Асанов. Предложението предвижда за шеф на комисията да бъде Кристиян Кирилов.

Със създаването на спецкомисията се изпълненяват изискванията на чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Вместо коментар:
Дано докато комисарите умуват, най-накрая бъде върнато и гласуването с електронна система, което изчезна преди седем години. ОбС-Свищов е един от малкото, ако не и единствен в България, който гласува, както и бащите учредители във Великото Народно събрание през 1879 година – с вдигане на ръка.

Ако градските депутати все пак решат, да спестят десетина хиляди лева, да въведат по-оригинален метод на гласуване – с бели, черни и червени бобени зърна! Ако искат да станат за смях в 21 век, когато изкуствения интелект е навсякъде край нас…
Александър ШАБОВ

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.