Най-голямото предприятие на Балканския полуостров за производство на целулоза „Свилоза“ не работи. Причината е спекулативно високата цена на дървесината, която е основна суровина. Това съобщи пред Актуално Свищов инж. Михаил Колчев, изпълнителен директор на предприятието.

Проблемът е от миналата година, когато са регистрирани много високи цени на дървесината. Достигайки 260 лева за тон. Стартовите цени в началото на 2023 година са с 20% по-високи, коментира още инж. Колчев.

Проблемът е от последните няколко години и вместо да се намира някакво решение той се задълбочава. Голяма роля за решаването му има държавата в лицето на Министерството на земеделието, но мерки за решаването му липсват към момента.

  • Основната причина за високите цени на дървесината е спекулативното покачване на цената ѝ през 2022 г, довело до непосилни цени и за местното население, и за индустрията. До проблема, според бранша, се е стигнало заради наложените изкуствени ограничения върху добива на дървесина – заповедта за намаляване с 30% на сечите във вековни гори на служебния министър Христо Бозуков е от края на 2021 г. Въпросната наредба не защитава горите, а им вреди, защото възпрепятства санитарната и възобновителна сеч.

Отделно в България не се оползотворява т. нар. прираст в горите, който у нас се използва едва на 50%, а средно в Европа над 75 на сто.

Очаква се през следващата седмица работата в „Свилоза“ да бъде възстановена. Изпълнителният директор на фирмата обаче не е особен оптимист, че работата отново няма да бъде спряна, ако не бъдат взети мерки за решаване на проблемите.
Александър ШАБОВ