Спешни спасителни археологически проучвания стартираха на територията на парк Калето, видя Актуално Свищов.

Непредвидените проучвания се ръководят от Марин Маринов, уредник отдел Археология при Исторически музей – Свищов (Бел. на ред. През 2021 година ученият защити дисертация, проучваща ранните християнски базилики на територията на провинция Долна Мизия).

Изследванията стартираха на територията на някогашната спортна площадка, където след ремонта, който стартира в началото на май, ще има водно огледало и ще се събират водите от водните каскади.

Проучванията са многопластови и неспециалист може да види пласта от някогашното спортно съоръжение и по-старите пласта, коментира археологът.

По време на втория ден от разкопките бе намерено гърне, което по предварителна оценка е от средновековния период на крепостта – 13-ти век. Свищовският археолог се надява да достигне и до по-ранните културни пластове от самото заселване на хълма.

Проучванията продължават до края на август. Поради спешността ученият и неговият екип ще работят и в събота. Финансирането е осигурено със средства по проекта, който цели да превърне Калето в модерен градски парк.