Два щъркели в селата Драгомирово и Козловец са спасени, съобщиха от РИОСВ – Велико Търново в отчета за работата си през месец юли.

Общо за 14 безпомощни птици са постъпили сигнали в РИОСВ – Велико Търново. Птиците са спасени, уточняват от екоинспекцията. Всички те са изпратени за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

10 сигнала са за млади екземпляри от вида Бял щъркел в землищата на с. Кормянско, община Севлиево, с. Козловец и с. Драгомирово, община Свищов, селата Янтра и Писарево, община Горна Оряховица, с. Пушево, с. Ресен и с. Горски Сеновец, община Велико Търново, и с. Мерданя, община Лясковец. 4 сигнала са за горска ушата сова – млад екземпляр, в землището на гр. Лясковец, а в землището на Велико Търново са спасени черен бързолет, кукумявка и черен кълвач.

Сн.: архив Актуално Свищов