Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 07.11.2019 – 31.08.2023г. Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Председателя на Общински съвет изготвя и внася два пъти годишно Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Според тези отчети в периода от 07.11.2019г.-31.08.2023 г. са проведени 76 открити заседания, от които 45 редовни заседания, 30 извънредни заседания и 1 тържествено заседание.

През този мандат общинските съветници дадоха съгласие общината да кандидатства по проекти „Региони в Растеж“, „Красива България“, „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и други, водени от желанието община Свищов да стане едно по-добро място за живот. Редица инфраструктурни и социални проекти бяха подкрепени и реализирани на територията на Свищов и населените места.

За съжаление жителите на община Свищов намаляват, търсейки възможност за професионално развитие и благодатна среда на живот в големите градове и дори извън страната. Икономическото развитие на Свищов продължава да се осланя на амбицията за развитие на Индустриална зона, докато малкият и среден бизнес в града едва оцелява. Превръщането на община Свищов в туристическа дестинация започна с откриването на Туристически информационен център Свищов и стигна до Изграждането на „Фолклорен извор“ в Царевец, където веднъж годишно се провежда международен фолклорен фестивал.

Някои от най-дискутираните въпроси по време на редовните комисии и сесии обичайно бяха приемането на общинския бюджет, приемането на такса битови отпадъци, План за интегрирано развитие на общината (ПИРО), изграждането на Дунавски индустриален технологичен парк, отчетите на Общинските предприятия и други. Работата на общинските съветници и на администрацията в този мандат бе белязана от Ковид пандемия, политическа и икономическа криза, военни действия в близост до територията на България и приютяването на украински бежанци в Свищов.

Белег остави наставническия тон на кмета на ГЕРБ Генчо Генчев към общинските съветници с различно мнение от неговото. Изземване на функции на комисията ИРФБ, отказът му да отговаря на въпроси на общински съветници от опозицията и обидни обръщения като „Храни куче, да те лае“. Но вярвам, че новият кмет на община Свищов ще има по-демократично отношение към бъдещия общински съветник от ГЕРБ Генчо Генчев през новия мандат на Общински съвет Свищов.
София ВЕРГИЛОВА,
Заместник-председател на Общински съвет Свищов

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.