Ние от БСП вярваме, че превръщането на Община Свищов в по-добро място за живот е основния стремеж, който трябва да има местната власт. Това е цел, която може да се постигне с визия в дългосрочен план и конкретни действия в краткосрочен план. Наши основни приоритети са образование, култура, здравеопазване, задържане на младите хора в общината, икономическо развитие и социална дейност.

В основата на прогреса стои образованието. То трябва да бъде главен приоритет за общината. Вярваме, че то е неразривно свързано с културата и здравеопазването в контекста на подготовка на медицински лица.

Необходими са специалности в средните учебни заведения, които да отговарят на образователните общински потребности; коопериране между СА „Д.А Ценов“ и Общината и привличане, и задържане на студентите в редовна форма на обучение; възстановяване на училищните оркестри и хорове; Подпомагане дейността на музикалните и танцови школи; обвързване на образованието с културата – организиране на изнесени уроци и посещения в културни заведения (читалища, музеи, театри) в общината; подкрепа в процеса на подготовката на медицинските кадри (лекари и медицински сестри). Финансови стимули за студенти по медицина, които ще останат да работят в Община Свищов, предоставяне на общинско жилище.

Здравеопазването е чувствителна тема в Община Свищов. Имаме нужда от обезпечаване на медицински кадри в селата; възстановяване на аптечната мрежа в общината (мобилна аптека); възстановяване на родилно отделение в болницата; привличане на медицински персонал за детското отделение и подобряване на болничната инфраструктура.

Задържането на младите хора в общината е синергия между икономическото развитие и приоритетно развитие на младежта и спорта.

За да останат децата ни в Свищов и населените места предлагаме: осигуряване на общински земеделски земи на млади предприемачи, които искат да развиват селско стопанство в района за дългосрочно ползване; осигуряване на правна и административна помощ при кандидатстване по проекти за субсидиране на дейността на млади предприемачи; коопериране на младите животновъди и производителите на селскостопанска продукция; възстановяване на свищовската дунавска напоителна система (Вардим); Създаване на малки предприятия за консервиране на земеделска и животновъдна продукция; Организиране на тематични общински конференции и/или семинари на тема „Какво очакват младите хора, за да се върнат в общината“, „Професии на бъдещето-занаяти“; „Ролята на младежите в строежа на обществото“ и други; изграждане на младежки център; създаване на спортен център за съвместно управление на спортните бази и регулиране на спортните дейности; възстановяване на спортни турнири и състезания между училища, фирми, спортни дружества за всички възрасти.

Относно уязвимите групи – социалната политика, която ще водим ще е с цел приближаване на услугите до хората: Безплатен транспорт за хора в неравностойно положение в рамките на общината; диспансеризация на хората по населените места – регистрация и наблюдение, осигуряване на възможност за правна, медицинска, социална помощ; Разширяване на обхвата на социалните услуги.

Подкрепете ни на 29 октомври БСП с номер 1 за кмет на общината арх. Младен Лисичев, листа за общински съветници и кметове на населените места: Горна Студена, Вардим, Ореш, Хаджидимитрово и Царевец.
София ВЕРГИЛОВА

Купуването и продаването на гласове е престъпление!