София Вергилова участва в Световния младежки фестивал 2024, научи Актуално Свищов.

Световният младежки фестивал 2024 се проведе в Сочи, Русия. Над 20 000 младежи от над 180 държави взеха участие, сподели София Вергилова.

Всяка държава имаше възможност, в рамките на 3 дена да представи своята държава и култура. Освен България лидерката на БСП-Свищов е представила и града. Раздадох брошури, сувенири и книги на Алеко Константинов, сподели още тя.

Фестивалът протече под наслов за равнопоставеност, семейни ценности, любов и мир.

Имахме възможност да посетим редица дискусии и кръгли маси на теми БРИКС; Русия в новите международни условия- възможности за политики, икономика, наука; отворени дискусии и други.

Имахме възможност да се докоснем до част от руската култура, присъствайки на различни спектакли.

Всеки от нас занесе книга на руски автор на нашия език и напълнихме една огромна библиотека с книги.

Разменихме контакти и сувенири, създадохме приятелства и спомени.

Форумът попадна в медийно затъмнение, въпреки мащаба и значението си, коментира още Вергилова.

Пропагандата срещу Русия е стиснала за гърлото Европа, но това няма да продължи дълго.

Защото тези, които наричат Русия нецивилизован свят са тези, които отказват преговори за мир, а както всички знаем – диалогът е в основите на цивилизацията, заключи София Вергилова.