Подготвя се мащабно окрупняване на държавните висши училища в България, съобщи OFFNews. Ректори са били викани при министъра на образованието, от когото са научили за плана. Всички те управляват базирани в София висши училища и университети. Става въпрос за най-малко 8 ръководители на ВУ.
OFFNews получи информация за случващото се от свой източник преди няколко дни, след което дойдоха потвърждения от три места. От Министерството на образованието потвърдиха, че са водени разговори с ректори за обединения, без да навлязат в подробности.
„Водени са предварителни разговори, за да може да започне обсъждането на предлаганите промени. Официалните разговори ще бъдат водени със Съвета на ректорите. В края на февруари предстои заседание на Съвета на ректорите, на което министърът ще изложи концепцията си за промени“, се казва в отговора на МОН.
Ректорите са останали с впечатление, че каквато и да е реакцията им, министър Николай Денков ще изпълни намерението си.
Срещите се провеждат без обществено обсъждане, без никаква публичност. По информация на OFFNews министърът е поискал ректорите да пазят мълчание за определено време, което те са направили. Миналия четвъртък той е представил концепцията си пред депутати от управляващата коалиция в Комисията по образование в Народното събрание. Единствено от БСП са възразили.
По наша информация планът ще бъде представен пред Съвета на ректорите на 22 февруари. Това потвърждава в чат между ректорите председателят на Съвета на ректорите и ректор на Софийския университет проф. Анастас Герджиков. Проф. Герджиков пише:
„Скъпи колеги,
В петък проведохме заседание на Управителния съвет, на което обсъдихме проекта за бюджет за 2022 г., разговорите на министъра с някои висши училища за обединяване, проекта за ЗИД на ЗВО и др. Взехме решение да свикаме Общо събрание по тези въпроси на 22 февруари, което е минималният срок за свикване по устав.
(…)
Междувременно предлагам, ако някое висше училище бъде викано на разговори за обединяване, да ми се обади, за да водим тези разговори заедно, а не всяко ВУ поотделно“.
Планът
Висшите училища в България са 52. От тях 38 са държавни. Останалите са частни и те не са включени в плана. По информация на OFFNews той предвижда намаляване на броя на държавните ВУ от 38 на 16. Този план на този етап не е разписан черно на бяло. Според източник на OFFNews се запазва самостоятелността на:
– Софийския университет;
– Пловдивския университет;
– Шуменския университет;
– Тракийския университет в Стара Загора;
– Югозападния университет в Благоевград;
– Великотърновския университет;
– Аграрния университет в Пловдив;
– Военната академия „Г. С. Раковски“ в София;
– Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ във Варна;
– Националния военен университет във Велико Търново;
– Академията на МВР;
– Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.
Оттам нататък се предвижда създаването на следните мегаструктури:
– национален технически университет, който включва сегашните технически университет в София, Варна, Габрово и Русенския университет.
– единен икономически университет, който да включва УНСС, Икономически университет – Варна и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов;
– единен политехнически университет, който да включва: Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Минно-геоложкия университет (МГУ), Лесотехническия университет (ЛТУ), Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Висшето училище по телекомуникации и пощи в София;
– университет по изкуствата, под чиято „шапка“ да са НАТФИЗ, Националната музикална академия, Националната художествена академия, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Университета по библиотекознание и информационни технологии и Националната спортна академия;
– медицински университет, който да обедини сегашните четири в София, Пловдив, Плевен и Варна.
Отговорите на МОН
В отговорите си до OFFNews от МОН не споделят никакви подробности за преструктурирането. Те пишат, че „в момента в МОН се работи по изчистване на концепцията за преструктуриране на висшите училища с цел повишаването на качеството на висшето образование“.
Министерството потвърждава, че „концепцията ще бъде представена пред Съвета на ректорите на неговото заседание в края на февруари“. Оттам уверяват, че „това ще е началото на по-широка дискусия“.
По закон обединяване на университети може да се случи единствено доброволно, по волята на самите академични общности. Законът за висшето образование изисква да има решение на Общите събрания на съответните висши училища. Общото събрание включва преподаватели, студенти и администрация. Ако министърът иска да наложи подобно окрупняване против волята им, или трябва да наруши закона, или той да бъде променен и да позволи подобна намеса. Затова попитахме МОН планират ли да внесат нов законопроект за изменението му (в момента Народното събрание разглежда изменения в ЗВО, внесени от Министерския съвет, но те касаят други текстове.).
„МОН ще внесе законопроект за изменение и допълнение на ЗВО след необходимото обсъждане с всички заинтересовани страни, вкл. с коалиционните партньори и Съвета на ректорите“, отговориха от министерството. Поинтересувахме се дали в евентуалния бъдещ законопроект ще бъдат формулирани текстове, които да дадат яснота относно виждането на МОН за осъществяване на процеса по преобразуване и консолидация в системата на висшите училища в България. „Това ще бъде цялостен пакет от предложения за промени в ЗВО, свързани с реализиране на Стратегията за развитие на висшето образование. В хода на подготовката на тези предложения те ще се обсъдят с всички заинтересовани страни“, отговарят оттам.
Попитахме поддържа ли МОН заложената в Стратегията за развитие на висшето образование идея, че обединяването на висшите училища и научните организации ще става единствено на доброволен принцип чрез създаване на консорциуми за висше образование без загуба на тяхната правосубектност. Отговорът на МОН не е особено конкретен: „Ще се следват заложените в Стратегията дейности и ще се обсъди с всички заинтересовани страни как те да се изпълнят със съдържание“.
На въпрос има ли разработен стратегически анализ относно евентуалните бъдещи ползи от окрупняване на системата на висшите училища в България отговорът е уклончив: „Има редица анализи, правени през годините, които показват, че би имало полза от обединяване на висшите училища под различни форми. Именно въз основа на тези анализи тази възможност е залегнала в Стратегията за развитие на висшето образование“.

Потърсен за коментар ректора на Академията проф. д-р Марияна Божинова не прие обаждането. Актуално Свищов ще продължи да следи темата и да търси позиции и становища по идеята на просветния министър.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.