ДГ “Чиполино” е с финансиран проект по Национална програма “Заедно за всяко дете”. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

ДГ „Чиполино“ е сред одобрените бенефициенти, които ще изпълняват проекти, финансирани по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“. Ангажирането на родителите и на другите членове на семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и повишаване на възпитателния потенциал и здравната култура на семейството е сред основните цели на Програмата.

В унисон с посочената програмна цел, проектните дейности са насочени към привличането и активното включване на родителите при изпълнението на следните инициативи:
– Изложба „Есенна украса“ с изделия изработени от децата и родителите, подредена със съдействието на Художествена галерия “Николай Павлович”;
– Дни на отворените врати;
– Театрално представление с участие на учители и родители;
– Обогатяване на Детска библиотека “Чиполино” и придобиване знания за библиотечното дело;
– Тренинг с родители „Развитие на децата в предучилищна възраст – сътрудничество между учители, родители и логопед“;
– „Имам здрави зъбки!“ – игрова ситуация организирана за децата и информационна кампания по темата за устната хигиена.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.