Февруарската вечер на 10 февруари завършва със северно сияние. Сиянието се наблюдава на северния хоризонт.

Днес започна тази сутрин с кървавочарвено зазоряване. И денят бе пореден с априлски температури през първата десетдневка на февруари.