С 20 % се увеличава цената на водата от 1 януари 2024 г. за Велико Търново и абонатите на „ВиК Йовковци”. Така вместо 3,73 лв. вече ще плащаме 4,38 лв. и това е поредният студен душ за жителите на региона.

Разбивката по компоненти в ценообразуването показва, че до сега за кубик питейна вода плащахме 2,59 лв. с ДДС. От 1 януари 2024 г. цената става 2,99 лв. с ДДС. Към тази сума се прибавя и услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, която скача от 0,25 лв. кубик на 0,32 лв. с ДДС. Във формирането на цената влиза и пречистването на отпадъчните води, което расте от 0,88 лв. на 1,06 лв.

Комисията за енергийно и водно регулиране прие бизнес плановете на 38 водни оператора в страната, а с тях и изменение на цените за водата и ВиК услугите. Като ценообразуващ елемент е включено и 15 %-тно повишение на заплатите в сектора.