Седем заседания на комисии към местния парламент край Дунав се провеждат в периода 19 – 21 септември. Това става ясно от съобщение качено на сайта на Общината, видя Актуално Свищов.
Първото заседание е от 13:30 часа в понеделник, 19 септември, когато съвместно заседават ПК по “Нормативна
уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” и ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“. Сбирката е присъствена и ще сепроведе в стая 13 на „Цанко Церковски” 2.
На същото място, но час по-късно – от 14:30 часа е заседанието на ПК по “ЗПКОНПИ“. Заседанията на градските старейшинки за деня приключват в от 15:00 часа, когато се събира ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” – отново присъствено и в стаята с фатален номер.
Във вторник, 20 септември от 14:00 часа се събира ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, присъствено – в стая 13. Час по-късно и във фаталната соба заседават съветниците от ПК по “Образование, култура и вероизповедания”.
Заседанията приключват в сряда, 21 септември от 14:00 часа, когато се събира ПК по “ТСУ и общински активи”. Сбирката е във фаталната стая на „Цанко Церковски” 2. Час по-късно и на същото място маратона приключва със заседание на ПК по “Икономическо развитие, финанси и
бюджет”. •
На 29 септември е редовното заседание за септември на ОбС-Свищов. Съветниците вече проведоха две извънредни сбирки през месеца – на 9 септември и на 14 септември.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.