Общинските съветници ще проведат извънредно заседание, научи Актуално Свищов. Единствена точка е предстоящо Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците Левски (Никопол)“.

Ивелин Савов, кмет на община Никопол и председател на депото за отпадъци, съобщава, че предстои изграждане на втора клетка. Сумата на начинанието е за 2 751 563.26 лева, а дяловото участие на община Свищов е 41.22%, което задължава Общината да осигури финансови средства за изпълнение на проекта в размер на 1 134 194.37 лв.

Сумата не е предвидена в общинския бюджет и представлява непланиран извънреден разход, който към настоящия момент не може да бъде осигурен, без да се преустановят стартирали планирани общински дейности, става ясно от докладна на кмета Генчев до съветниците.

В петък, 7 юли съветниците трябва да решат как да гласува кметът на предстоящото Общо събрание на регионалното депо за отпадъци в Санадиново.

Заседанието е от 8,30 часа в зала 1 на Общината.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.