Извънредно заседание провеждат общинските съветници, научи Актуално Свищов.
Извънредната сбирка на местния парламент ще се проведе на 2 май от 8:30 часа в Зала 1 на Общината.
Две точки ще разгледат във вторник съветниците и двете са свързани с придобиване собствеността на местността Паметниците.
Съветниците се очаква да упълномощят кмета на Община Свищов да продължи започнатата процедура по чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗДС (ППЗДС), за безвъзмездно предоставяне за управление от държавата на обект: „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов, област Велико Търново, определен със Заповед № РДУР-31 от 28.06.2019 г. на Заместник – министъра на културата, със статут – групова историческа недвижима културна ценност (ГИНКЦ) с категория „национално значение”, с площ 94,108 дка.
Паметникът „Братската могила” и паметникът, посветен на руския император Александър ІІ и прилежащи терени получава община Свищов.
Община Свищов, след предоставяне на имотите от държавата, ще извърши консервация, реставрация, експониране и социализация съгласно изискванията на Закона за културното наследство, в изпълнение на стратегията на общината за социално икономическо развитие и директивата за опазване на световното историческо и културно наследство.

Още по темата за възстановяването на воденицата на Паметниците може да прочетете ТУК.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.