Общинските съветници проведоха извънредно заседание в рамките на две седмици, свързано с ремонта на стадион Академик, проследи единствено Актуално Свищов.
Единствена точка в заседанието, което се проведе рано сутринта бе: Издаване на Запис на заповед за обект: „Основен ремонт, реконструкция на трибуни, благоустрояване на стадион „Академик“, първи етап – Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда“, одобрен за финансово подпомагане, съгласно Заповед No РД-09-1021 от 14.12.2022 г. на Министерството на младежта и спорта гр. София“. Точката бе подкрепена с пълно единодушие от присъствалите 26 съветници.
Издаването на Запис на заповед в полза на Министерство на младежта и спорта, е съгласно изискванията на Заповед № РД-09-1021 от 14.12.2022 г. на Министерството на младежта и спорта гр. София за финансово подпомагане на обект: „Основен ремонт, реконструкция на трибуни, благоустрояване на стадион „Академик“, първи етап – Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда“, е записано в мотивите към проекта за решение.
Ремонтът на стадиона трябва да приключи в края на 2023 година. Това е първи етап от цялостния ремонт. С пари от спортното министерство ще се ремонтират и трибуните и терена на стадиона.
На 6 декември Общински съвет вече проведе извънредна сбирка и даде съгласие община Свищов да кандидатства с проект за ремонт на административно-спортна сграда. Дни по-късно, на 14 декември, Министерството на младежта и спорта отпусна 450 хиляди лева.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.