Общинските съветници увеличават капитала на Индустриален технологичен парк – Свищов с 200 хиляди лева. Това става на редовната им юлска сбирка, която ще се проведе на 27 юли в зала 1, а за идеята Актуално Свищов единствено писа.

По същество съветниците се очаква да дадат зелена светлина Общината да направи парична вноска в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева за увеличение капитала на индустриалната зона. По този начин капиталът става 205 хиляди лева.

Мотивите за увеличението са, че за целите на изграждането и развитието на индустриалния парк, операторът ще кандидатства за финансиране от Европейските фондове и Националния план за възстановяване и устойчивост. В тази връзка са необходими финансови средства в размер на 200 хил. лв. за изработване на Прединвестиционно проучване за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до парка и вътрешна техническа инфраструктура.

Другата любопитна точка е кметските командировъчни на кмета за първите шест месеца на 2023 година. Актуално Свищов също единствено съобщи, че те са в на 1357.64 лева командировъчни.

За периода кметът отчита пет командировки – три в България до София, които са в размер на 752 лева. За периода градоначалникът има и две служебни пътувания в чужбина. Първото е до Истанбул, Турция – разходите за тази командировка са в размер на 216.79 лева дневни. Второто пътуване е до град Мамайа, Румъния – 205.35 лева са дневните за тази командировка и 182.50 лева за три ношувки.
На предходното заседание съветниците отделиха близо час дебат, обсъждайки отчета на кметските командировъчни за периода юли – декември 2022 година. Тогава кметът отчете 80 лева разходи за служебни пътувания.

Проектът за дневен ред включва 16 точки. Заседанието е от 14 часа на 27 юли в климатизираната зала 1 на Цанко Церковски 2.