Общинските съветници на града Щастливеца под пара търсят над 1,1 милиона лева необходими за нова клетка в депото за отпадъци в системата Никопол-Левски, научи Актуално Свищов.

С вчерашна дата до всички съветници и комисии към градския парламент кметът Генчев е разпратил докладна. От нея става ясно, че община Свищов трябва да осигури 1 133 037, 27 лева – дяловото участие на Свищов в депото за отпадъци е 41,22%.

Кметът предупреждава градските депутати, че няма предвидени средства в подобен размер и ако приемат да отпуснат средствата трябва да посочат откъде ще вземат парите. Кметът припомня, че през 2016 година заради лоши договорени условия Свищов вече е платил 1,4 милиона.

Пълният текст на докладната може да прочетете ТУК.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.