Половината време от днешното заседание на местния парламент, което продължи час, отиде за 80-те лева командировъчни на кмета за периода юли – декември 2022 година, проследи в пленарна зала Актуално Свищов. Съветник дори определи дебата като „говорилня“ и „безсмислен дебат“…

Начало на дебата постави Калин Костов, който коментира, че спрямо предния период увеличението е 100%, когато кметът е отчел 40 лева командировъчни. 80-те лева са за пътувания на 23 – 24 октомври 2022 година в курорта Албена и за пътуване на 13 – 14 декември до София. През останалото време има ли пътувания извън общината, попита съветникът. Той допълни, че истинските пътувания са скрити в други счетоводни пера, което не е добра счетоводна практика. В заключение Костов попита защо се предоставя тази информация.

Информацията се предоставя според изискванията на законодателството, заяви в дублика Кристиян Кирилов. Той заключи, че не прави чест на съветника, който е юрист, а пита защо се спазва закона.

Словесната престрелка между двамата продължи. Калин Костов заяви, че се обезсмисля една законова процедура чрез данни, които не отговарят на истината. Кристиян Кирилов отвърна, че като искайки информация къде ходи кметът е евтино и дребнаво. Съветникът отвърна, че не е толкова впечатлен от фигурата на кмета, че да го следи…

Съветник Ивелин Петров заяви, че дискусията по точката се е превърнала в говорилня и в един безсмислен дебат. Той допълни, че средствата за пътуванията са гласувани с други пера в бюджета, каквато е практиката не само в община Свищов, но и в частни и държавни фирми.

Последен взе думата Станислав Благов, кмет на община Свищов 1999 – 2015 година, който заяви, че не е удачно да се отдава такова внимание на разходите за служебните пътувания на едно длъжностно лице, като кмета. Той призова да се спре този дебат.

В крайна сметка съветниците с пълно единодушие, без „против“ и „въздържал се“, прие отчета.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.