Общинските съветници ще проведат редовното си заседание за месец октомври, става ясно от публикувано съобщение на сайта на „Цанко Церковски” 2. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на урегулиран поземлен имот в село Совата, е водеща точка. Следва разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен на урегулирани поземлени имоти, собственост на „Совата“ ЕАД в селото. Идентична е и трета точка, но за ПУП в село Хаджидимитрово. Следват четири продажби на имоти общинска собственост – два поземлени имота и продажбата на две общински жилища. Сред точките е и одобряване на годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 година. Друга точка е предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2021/2022 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов. Традиционна е точката отпускане на еднократни парични помощи. По традиция сбирката на местните първенци ще приключи с въпроси към кмета на Общината и отговори.
Също по традиция сбирката няма да е присъствена, а в платформата зуум. Тя започва в 14 часа на 28 октомври.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.