Общинските съветници приемат на общинските публични предприятия за периода 2022-2024 година, научи Актуално Свищов. Това става на 26 май, когато от 14.00 часа, в Зала No 1 на Общината ще се проведе редовното майско заседание на местния парламент.
Общо 14 точки включва проекта за дневен ред. Водеща е „Разкриване на социална услуга за резидентна грижа – Център за настаняване от семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ) „Св. Иван Рилски”. Втора точка е именно приемането на Бизнес програми на общинските фирми. Очаква се съветниците да дадат съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на довеждащ
водопровод за село Овча могила – от шахта изпразнител 1 до водомерна шахта при НР „Овча могила” и от о.к. 229 до о.к. 72, с. Овча могила, община Свищов” за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
По традиция заседанието на ОбС-Свищов завършва с точката „Въпроси към Кмета на Общината и отговори”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.