С обща снимка за спомен приключи мандат 2019 – 2023 на Общински съвет – Свищов. Кметът на село Овча могила с Почетна награда „За заслуги“ I степен.

На 28 септември се проведе последното редовно заседание на Общински съвет – Свищов, с което приключи и неговият мандат. В залата присъстваха 26 общински съветници, които накрая на заседанието увековечиха своята служба към обществото през последните четири години с обща снимка пред сградата на Община Свищов.

Председателят на Общински съвет – Свищов д-р Кристиян Кирилов благодари на своите колеги – общински съветници са ползотворната работа през мандат 2019 – 2023 и подчерта, че дори и да са имали разногласия по между си през годините, всяко едно решение на Общински съвет – Свищов е взето с идеята за добруването на Свищов и неговите жители.

В края на своето обръщение Кристиян Кирилов поднесе индивидуален плакет за спомен на всеки общински съветник, както и на колегите си от звеното към Общински съвет – Свищов, на които благодари за съвместната работа. Също така той връчи специален плакет и на кмета на Свищов Генчо Генчев, на когото изказа благодарности за далновидните предложения, на база на които са взети много от добрите решения през мандата.

На последната сесия на Общински съвет – Свищов, с почетна награда „За заслуги“ I степен бе удостоена Нели Великова, за приноса ѝ към утвърждаване ролята на местното самоуправление и местната администрация, издигане авторитета на изпълнителната власт, и за проявата на висок професионализъм като кмет на кметство с. Овча могила в периода 2007-2023 година. Оттегляйки се от кметската надпревара, тя остави след себе си един чудесен пример за успешен и достоен кмет, отстоявал всеотдайно интересите на своето населено място през годините, но винаги с отговорност към цялата община.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.