Съветниците гласуваха отпускането на пет еднократни помощи на обща стойност 3520 лева. Това стана на извънредното за ноември заседание на местния парламент.
Отпуснатите суми са за поддържащо лечение на тежки инвалидизиращи заболявания, както и за лечение и рехабилитация, тежки хронични заболявания и следоперативно лечение.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.