Общинските съветници определят заплатите на три кмета на села от общината, научи Актуално Свищов.

Предложението е от Анелия Димитрова, която бе временен кмет на общината. Предложените основни месечни заплати са в съответствие с нормативните изисквания, предвидени в ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации, е записано в предложението. То е продиктувано от променения статут на населените места, предвиден в чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и е в съответствие с Изборния кодекс. Решението е съобразено с бюджета на община Свищов за 2023 г., пише още в мотивите.

Считано от датата на встъпване в длъжност, определя основни месечни заплати на кметовете в с. Александрово, с. Совата и с. Червена в община Свищов, както следва:
1.1. Кмет на кметство с. Александрово – 1362 лв.
1.2. Кмет на кметство с. Совата – 1362 лв.
1.3. Кмет на кметство с. Червена – 1362 лв.

До този момент трите населени места се управляваха от кметски наместници.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.