Новите общински съветници провеждат първото си редовно заседание за мандат 2023 – 2027, научи Актуално Свищов.

Избор на заместник-председатели е водещата точка в проекта за дневен ред. Освен това градските първенци трябва да определят числеността на постоянните комисии към ОбС-Свищов, състава и ръководствата им са сред водещите точки.

Общо 18 точки включва проекта за дневен ред на заседанието. То ще се проведе от 14 часа на 30 ноември в зала 1 на Цанко Церковски 2.

До този момент съветниците проведоха две извънредни заседания.