Определяне на такса за битови отпадъци за 2022 година, по-известна като такса смет, е водеща точка в проекта за дневен ред на редовното заседание на местния парламент. Това става видно от качения проект на сайта на „Цанко Церковски” 2, видя Актуално Свищов. Вече съобщихме, че размера на местния налог няма да бъде увеличен за следващите 12 месеца.
Втора точка в заседанието, което е последно за годината е „Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново”.
И третата точка е свързана с работата на монополиста: „Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация – Йовковци“ ООД – Велико Търново през 2021 г. на територията на община Свищов, като част от одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за минимално ниво на инвестициите”.
Общо 17 точки включва проектът за дневен ред. По традиция от последната година свищовските първенци няма да заседават присъствено, а онлайн чрез системата зум. Заседанието е насрочено за 14 часа на 23 декември.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.