Общинските съветници предстои да гласуват нов общински дълг за над 1,3 милиона лева, научи Актуално Свищов.

Предложението е на кмета Генчо Генчев и разпратено днес до градските депутати. Всъщност се предлага поемането на два отделни общински дълга – първи до 921 хиляди лева и втори за 430 хиляди. Парите отиват за мостово финансиране на два одобрени проекта на община Свищов. С първия се ремонтира СУ “Димитър Благоев”, а парите за втория са за ремонт на ДГ “Васил Левски”, филиал на улица Плевенско шосе.

И двата проекта се финансират изцяло с пари от Плана за възстановяване и устойчивост. Средствата по дълга ще се вземат от фонд ФЛАГ и изплатят за 36 месеца.

В мотивите за предложението си кметът Генчев дава справка изпълнението на бюджета на Общината от 2015 година до 2023 година. Така изпълнението на бюджета преди 9 години е 88%. За 2023 година се отчита изпълнение от 122%.

Актуално Свищов припомня, че бюджетът за 2024 година е в размер на 47,1 милиона. Със средствата привлечени по програми и договорени от министерства и други донорски органи ще достигне над 120 милиона.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.