На извънредно заседание градските депутати разкриват шест нови длъжности в общинското предприятие Център за управление на отпадъците ЕООД, научи Актуално Свищов.

Извънредната сбирка на местните първенци е утре, 15 май по ранна доба. Предложението за промяна в структурата на фирмата, която е общинска собственост идва от кмета.

С оглед на предприетите мерки за реализирането на дейностите по разделно събиране на битови отпадъци на територията на община Свищов и очаквания ръст в обема на работа в дейността на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД (ЕИК 204704655), организационната и управленска структура на дружеството следва да бъде изменена чрез разкриване на нови длъжности, мотивира предложението си градоначалникът.

Утре градските първенци трябва да променят организационната и управленска структура на фирмата, като разкрият нови длъжности: „инспектор управление на отпадъци“ – 3 щатни бройки; „организатор“ – 1 щатна бройка; „общ работник“ – 2 щатни бройки.

Утрешната извънредна сбирка на местните старейшини е от 8,30 часа. Извънредната им сбирка включва и други три точки.

Актуално Свищов припомня, че ЦУО бе създадено преди години и е на загуба, която я намалява така или иначе. Другата фирма, която печата и вестник под егидата на ОбС-Свищов – Дунавско дело ЕООД обаче търпи загуби в последните години…

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.