Чутовен абсурд записаха градските депутати в проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прочете Актуално Свищов.

Местните първенци в параграф 86 на документа императивно пишат, че гласуванията са явни или тайни. Явните такива стават с вдигане на ръка или поименно.

Тридесет параграфа по-късно обаче съветниците записват, че местен депутат може да бъде отстранен от заседание, ако гласува с чуждо устройство за електронно гласуване?!

„Чл. 56. (1) Гласуването е лично. Гласува се “За”, “Против” и “Въздържал се”. Гласуването е явно или тайно.
(2) Явното гласуване се извършва:
1. чрез вдигане на ръка;
2. поименно.

Чл. 86.

3. гласува с чуждо устройство от системата за електронно гласуване;“.

Актуално Свищов припомня, че настоящият мандат е първи, когато в състава липсва съветник с юридическо образование. Дълги години подобни абсурди се избягваха благодарение на опита на Надка Балева. В последните мандати юрист в състава бе Калин Костов…

Пълен текст на Правилника четете ТУК.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.