Общинските съветници с пълно единодушие – 27 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, дадоха съгласие за ремонт в Стадион „Академик“. По традиция работата на местния парламент край Дунав бе проследена единствено от Актуално Свищов.
Рано сутринта в зала 1 на Общината на извънредно заседание бяха дошли 23 от 29-та първенци. До края на гласуването техния брой нарасна до 27.
Извънредното заседание включваше единствената точка „Кандидатстване на община Свищов за финансово подпомагане на дейности по модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда на стадион „Академик“ – град Свищов“.
Съветниците дадоха съгласие Общината да кандидатства с проект, по реда на Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, за финансово подпомагане на дейности по модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда с идентификатор 65766.702.4449.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4449 – градски стадион „Академик“ – гр. Свищов, ул. „П. Евтимий“ 97.
Към момента сградата, обект на проектно финансиране, е в компрометирано състояние, а същевременно е необходима за дейността на спортните клубове на територията на община Свищов (в т.ч. на футболните спортни клубове ОФК „Академик – Свищов“, „Земеделец-93“, „Бенковски БС“, „Стрела – Ореш“, „Атлетик“ и др.), както и на гражданите-любители на стадионните спортове.
По информация на „Новините от града на Щастливеца – такива, каквито са!“ стойността на ремонта е за над 400 хиляди лева.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.