Съветниците на Свищов дадоха начало на придобиването на процедурата по придобиване правото на управление на над 94 декара от парк Паметниците. Това стана на извънредно заседание на местния парламент. Предложението не бе подкрепено единствено от трима съветници, които гласуваха с „въздържал се“.
Съветниците гласуваха кмета на Община Свищов да продължи започнатата процедура по чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗДС (ППЗДС), за безвъзмездно предоставяне за управление от държавата на обект: „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов, област Велико Търново, определен със Заповед № РДУР-31 от 28.06.2019 г. на Заместник – министъра на културата, със статут – групова историческа недвижима културна ценност (ГИНКЦ) с категория „национално значение”, с площ 94,108 дка.
Паметникът „Братската могила” и паметникът, посветен на руския император Александър ІІ и прилежащи терени получава община Свищов. С решение по втора точка съветниците дадоха и пълномощия кметът да завърши и процедурата по придобиване на собствеността на парковото пространство.

Както Актуално Свищов първи съобщи община Свищов, след предоставяне на имотите от държавата, ще извърши консервация, реставрация, експониране и социализация съгласно изискванията на Закона за културното наследство, в изпълнение на стратегията на общината за социално икономическо развитие и директивата за опазване на световното историческо и културно наследство.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.