Общински съветници от всички цветове масово пропуснаха днешното извънредно заседание на местния парламент край Дунав, видя Актуално Свищов. Само съветниците от две от групите в местния парламент бяха без отсъстващи – БСП и ДПС. Най-липсващи бяха от опозицията – единствено Ивайло Атанасов присъства.

Единствената точка в дневния ред бе – Изворът на минерална вода на терена на бившата казарма да стане обект от първостепенно значение за община Свищов.

Изворът съществува от доста време, но е изоставен – през последните две години хвърлихме много усилия да го открием, заяви пред съветниците кметът Генчев. По думите му с приемането на това решение става по-лесна процедурата за експлоатация и ползването на водата.

С 19 гласа „за“ и един „въздържал се“ съветниците приеха предложението и актуализираха и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Свищов през 2023 година, включвайки минералния извор.

Изворът е предоставен с Решение № 24/01.02.2011 г. на Министерство на околната среда и водите на общинаСвищов, за срок от 25 години, за безвъзмездно управление и ползване.
С обявяването на обекта за обект от първостепенно значение и включването му в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023г.“ като общински обект от първостепенно значение ще се даде възможност в максимална степен да се ускори процеса по изграждане на площадка за водовземно съоръжение, за което ще са необходими по-кратки срокове, е записано в мотивите за предложение.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.