В Свищов кой кого контролира – Общинският съвет – Кмета на общината или Кмета на общината – Общинския съвет? Това попитаха в своя декларация съветниците от групата „Площад Алеко“, проследи в пленарна зала Актуално Свищов.
Повод за декларацията бе изказването на кмета Генчев по време на заседанието на местния парламент през ДЕКЕМВРИ.
„Новините от града на Щастливеца – такива, каквито са!“ публикува пълния текст на декларацията, прочетена от Калин Костов.

 • Уважаеми съграждани, жители на общината, уважаеми колеги съветници,
  По време на декемврийската сесия на Общинския съвет в точката от дневния ред „Въпроси към Кмета на общината и отговори” в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов кметът на общината Генчо Генчев взе думата и поиска обяснение от адв. Калин Костов – председател на групата общински съветници „Площад Алеко” по политически теми и въпроси, които нямат никаква връзка с дневния ред, в рамките на който се прави изказването.
  Въпроси от типа който той зададе „какво сте направил и постигнал в живота” могат да бъдат предмет на обсъждане на селски седянки или разговор в квартала, но не и на сериозен обществен дебат от трибуната на Общинския съвет. Именно той, според Конституцията на Република България, е органът, олицетворяващ местното самоуправление.
  Не за първи път кметът на община Свищов си позволява да превръща трибуната в говорилня. Заседанията назад във времето помнят негови действия, в които той не спазва времето, отредено за изказвания и дори си позволява да назидава общинските съветници, които не подкрепят осигурения му от мнозинството политически комфорт.
  В конкретния случай без да му е зададен въпрос от общински съветник, той му потърси отговорност и се опита да вмени вина на представител на опозицията в грубо наршение на правилата за работа на Общинския съвет. Случилото се, за съжаление, не е прецедент. Във времето назад този стил и отношение на г-н Генчев се превърна в практика и не за първи път съветници от нашата група са изразявали своето несъгласие. Това поставя и принципния въпрос – в рамките на политическия живот в Свищов кой кого контролира – Общинският съвет – Кмета на общината или Кмета на общината – Общинския съвет?
  За съжаление, правилата, по които трябва да се развиват тези процеси при нас са напълно преобърнати наопаки. Да се търси отговорност, за това какво е свършено в управлението на града от страна на действащ кмет към представител на опозицията е политическо новаторство, нямащо еквивалент никъде другаде. То е директен опит да се прехвърлят провалите в собственото управление на друго място и да се концентрират те от болната глава на здравата. Ние, групата съветници от „Площад Алеко” не бягаме от подобен дебат, готови сме за него, имаме конкретни въпроси, данни и доказателства, които обосновават нашите тези и изисквания, които сме готови да защитим в подобно публично обсъждане. Тези наши въпроси всъщност са дневния ред на всички разумни и мислещи хора, които виждат, че в управлението на града и общината в продължение на над седем години се говори едно, а се мисли и върши друго.
  Можем лесно да отговорим какво са свършили и постигнали в живота си и в полза на Свищов както адв. Калин Костов, така и Ивелин Петров. Само че принизяването на Общинския съвет, като място, където да се води подобен махленски дебат ще е поредния пирон в ковчега на местното ни самоуправление, което помни едни по-добри времена, в които макар, че също имаше както управляващи, така и опозиция, стилът и нивото на обсъждане, на компетентност и ерудиция на участващите в дебатите лица позволяваха нивото на неговия Общински съвет да се издига далеч над средното за страната.
  За начало призоваваме в рамките на нашите заседания да се спазват правилата, нещо, което Генчо Генчев на последното проведено такова грубо наруши, може би точно с цел да демонстрира публично, че властовия център в града не е там, където законът предвижда – в Общинския съвет, а еднолично в неговите ръце. Да демонстрира, че той може необезпокоявано да си позволи да държи сметка дори и на тези, които по закон трябва да контролират самия него. Правим тази декларация, не за да защитим нашата група съветници, която няма нужда от такава, а за да запазим репутацията и престижа на целия орган, които системно се рушат от кметската институция, която се опитва да го ползва единствено за удобен параван за вземане на непопулярни решения, деградирайки неговия авторитет в очите на обществото.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.